Certyfikacja

JAKOŚĆ POTWIERDZONA BIEŻĄCYMI BADANIAMI

Beton Towarowy wytwarzany w zakładzie produkcyjnym firmy BT BETON w Komornikach podlega ciągłemu procesowi badawczo- rozwojowemu. Corocznie materiał przez nas produkowany podlega procesowi certyfikacyjnemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w trakcie którego sprawdzane jest bieżące utrzymanie urządzeń mierniczych, jakość surowców wykorzystywanych do produkcji materiału, jak również prowadzona jest bieżąca kontrola zgodności wykorzystywanych przez nas receptur z przyjętymi w prawie budowlanym normami.

Poniżej przedstawione są certyfikaty, które otrzymaliśmy w związku ze zgodnością naszych produktów z obecnie funkcjonującymi normami budowlanymi na materiały w kategorii 2+:

157-UWB-227-1-726x1024 Certyfikacja
Certyfikat-BT-BETON-157-UWB-650-1-726x1024 Certyfikacja

Certyfikat potwierdzający produkcję betonu towarowego w zgodności z aktualną normą europejską.

Certyfikat potwierdzający produkcję mieszanek związanych hydraulicznie w zgodności z aktualną normą europejską.